Husets historia

Flygfoto över Roslagstull med vår fastighet i mitten.
Vår fastighet är en klassisk sekelskiftesfastighet byggd under åren 1905 -1907 med högt i tak och tidsenliga detaljer. 

Bostadsföreningen Staren N:o 9 u.p.a. köpte den 5 juli 1921 fastigheten av dödsboet efter direktören F.W. Björk för 690 000 kronor. 1930 kom den första bostadsrättslagen, och Staren nr 9 blev bostadsrättsförening 1935. Föreningen består av 46 bostadsrätter med flera uthyrningslokaler. 

Under 1935 – 1936 installerades hissar, infördes centralvärme och byggdes badrum. Ett omfattande renoveringsarbete med stambyten m m gjordes år 1996, och under 1997 byggdes råvinden om till vindsvåningar. Under 2004 gjordes en upprustning av gården till det fina skick den har idag. Under 2009 valde flertalet medlemmar att bygga balkonger mot gården.

Mer historia om huset och kvarteret hittar du under bildarkivet.Bildarkiv

Nedan är bilder på vår fastighet och området kring Roslagstull med Johannes skola och spårvagnen som förr passerade huset

Kuriosa

Det har hänt mycket i och kring huset under åren och här kommer ett urval på händelser och annan intressant fakta

Kvarteret Staren

Kvarteret Staren bebyggdes till största delen under 1900-talets första decennium och det gäller också Staren 9 som uppfördes under åren 1905-1907 av byggmästaren Erik Svanberg.
För ritningarna svarade Mauritz Gripenberg.

Arkitekten Gripenberg föddes 1869 i S:t Petersburg och kom till en början att välja den militära banan och blev attaché vid svenska beskickningen i Stockholm
1897 begärde han avsked från det militära och påbörjade därefter arkitektstudier vid Kungliga Konstakademien i Stockholm varifrån han tog sin examen två år senare.
Efter studierna tjänstgjorde han vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna fram till 1903 och startade därefter egen arkitektverksamhet som han drev till 1908 då han flyttade till Finland och blev byggnadsinspektör i Helsingfors.

Huruvida omfattande Gripenbergs produktion var i Stockholm är inte känt, däremot ligger han bakom Unitas fastighet på Unionsgatan 6 i Helsingfors samt Villa Elfvik i Esbo, båda i Finland.

Staren 9 är en stor fastighet med hela tre trapphus.
Byggnaderna är uppförda i fem våningar samt en suterrängvåning som framför allt disponerades med kommersiella lokaler.
I källaren fanns som sig bör en mängd förråd samt lager.
I övrigt var detta ett utpräglat bostadshus som rymde lägenheter om två till fyra rum och kök samt några enkelrum utan kokvrå.

Husets lägenheter fick en tidsenlig inredning och bostadsrummen värmdes upp av kakelugnar.
I köket fanns järnspis, skafferi och diskbänk med rinnande kallt vatten och avlopp.
Huruvida wc drogs in redan från början är inte klarlagt, men det är inte alls omöjligt.
Fönstren var kopplade vilket var en nyhet vid denna tid som gjorde innanfönstren överflödiga.
De stora hörn lägenheterna hade originellt utformade hörnrum som var uppdelade medelst en fast spaljé vilket resulterade i ett burspråk liknande krypin i husets spetsiga parti.


Arkitekturen

Jugendstilen växte fram under 1890-talet efter decennier präglade av diverse nystilar.
Jugend, som bland annat har sin grund i Arts and Craftsrörelsen, inspirerade av naturen och hämtade många av sina ornament därifrån.
I Bryssel blev Victor Hortas byggnader omtalade vid decenniets början men i Wien var det istället Otto Wagner och Josef Hoffmans strama tolkningar av stilen som vann mark.
Denna Wienerjugend kan man se spår av i till exempel Birkastan.

I Sverige visades jugendföremål på Stockholmsutställningen 1897 och sedan dröjde det inte länge innan stilen slog igenom inom arkitekturen.
Mjukt böjda burspråk, frontoner och detaljer i natursten eller kakel karakteriserar dessa hus.
Samtidigt växte det också en nationalromantisk rörelse fram som satte sin prägel på arkitekturen.
Jugend och nationalromantik blandas ibland inom en och samma byggnad precis som jugend och barock.

Staren 9 är en mycket vacker jugendfastighet som i hög utsträckning bevarar sitt ursprungliga utseende.
Suterrängvåningen är klädd med granitväggar och detta rustika material används även till de välvda portalerna.
Portarna är utförda i trä och glas och de är delvis spröjsade, precis som sido- och överljus.
I övrigt är fasaden putsad i en gulröd nyans och pryds av en mängd burspråk.
De två burspråken närmast hörnet avslutas av två små torn som omger en balkong och ovan den en spetsig prydnadsgavel.
Mot Birger Jarlsgatan, på våning fyra trappor, finns en fantastisk veranda i trä som är rikt utsirad. En mycket ovanlig detalj!
Fönstren är till stora delar bevarade sedan byggnadsåret och de har småspröjsade överdel och är brunmålade.

Ombyggnader

Som så många äldre fastigheter har även detta hus förändrats under årens lopp.
1914 inleddes en liten portvaktslägenhet om ett rum och kök i suterrängvåningen vid Birger Jarlsgatan.
1921 förändrades planlösningen i hörnet på fyra trappor vilket resulteradee i två lägenheter om två respektivee sex rum och kök.
I början av 1930-talet inreddes ett badrum och under åren 1935-1936 var det dags för en större modernisering.
Då sattes hiss in i trapphusen vid Birger Jarlsgatan och alla lägenheter utom enkelrummen som fick badrum.
Dessutom drogs centralvärme in och sannolikt styckades också några enkelrum av från de större våningarna.

I början av 1950-talet byggdes hörn lägenheterna på bottenvåningen och fyra trappor om och dessa sexrummare fick sannolikt förhållandevis een påkostad inredning.
På fyra trappor fanns två sovrum, dressingroom, salong, vardagsrum, matsal och jungfrukammare.
På bottenvåningen, vardagsrum, matsal, fruns rum, barnkammare, herrns rum och rum för hemkonsulenten.
I samband med denna ombyggnad byttes några fönster ut i berörda våningar.
1958 var det dags för hiss även i uppgången vid Roslagsgatan och dessutom gjordes balkongräckena om.
Förutom dessa förändringar har naturligtvis de kommersiella lokalerna byggts om och på senare år har vinden inredas för bostadsändamål.

Kvalitéer

Staren 9 är ett mycket intressant bostadshus som har en spännande fasad med en mängd vackra detaljer.
Här finns burspråk, spröjsade fönster och spröjsade portar.
Exteriören är dessutom mycket välbevarad och till och med den originella verandan högst upp i huset finns fortfarande kvar.
Interiör finner vi tidstypiska entréer och trapphus med marmorgolv och smidesräcken samt riktigt fina lägenheter som bland annat bevarar detaljer som stuckaturer och kakelugnar.