user_mobilelogo

Om att vara medlem i föreningen; våra stadgar

Bostadsrättsföreningen bildades år 1921 och består för nuvarande av 46 brf bostadslägenheter samt 3 brf lokaler. Några bostadsrätter är i hopslagna till ett hushåll, vilket betyder att några medlemmar äger mer än en bostadsrätt.

Vid en överlåtelse måste köparen av en bostadsrätt ansöka om medlemskap i föreningen.  Beviljat medlemsskap i föreniningen gör överlåtelsen giltig.  Medlemmar som överlåter sin bostadsrätt förlorar sitt medlemskap.

Medlemmarna i Staren9 väljer styrelsen i den årliga föreningsstämman. I styrelsens första s.k. konstituerade möte, efter stämman, kommer ledamöterna att tillsätta de olika funktionerna såsom ordförande, sekreterare etc.

Vi är en s.k. äkta bostadsrättsförening.

Föreningen styrs av godkända stadga, där skyldigheter och rättigheter mellan medlemmar och föreningen definieras. Ny medlemsinformation publiceras på medlemssidorna. Inloggning krävs för att komma till dessa sidor. Medlemssidorna är endast till för bostadsrättsföreningens medlemmar.

Vår stadga

Online just nu:

Vi har 62 besökare och inga medlemmar online