user_mobilelogo

 

Föreningens ekonomiska ställning

Ett antal hyreslokaler, reklamintäkter och en låg belåning av fastigheten bidrar  till att månadsavgifterna kan hållas på en relativt låg nivå.

Vi räknar med att föreningens ekonomi förblir stabil. Den enskilt största utgiftspost är fjärrvärmekostnaderna.

 Se bilagan nedan för senaste presentation av föreningen och ekonomin

Online just nu:

Vi har 15 besökare och inga medlemmar online