user_mobilelogo

Styrelsen valdes på årsstämman i sept 2020

Gunilla Pettersson..........................ordförande

Thomas Giarimi..............................kassör

Maria Ramstedt...................................sekreterare

Victoria Larsson........................ordinarie ledamot

Birgit Alvarsson...............................ordinarie ledamot

Hans Sterby .......................... ordinarie ledamot

Cecilia Kaijser .......................... ordinarie ledamot

Victoria Carlbaum ..........................Suppleant

 

Kontakta föreningen via vårt kontaktformulär.

Online just nu:

Vi har 46 besökare och inga medlemmar online