user_mobilelogo

Styrelsen valdes på årsstämman i maj 2019

Gunilla Pettersson..........................ordförande

Thomas Giarimi..............................kassör

Maria Ramstedt...................................sekreterare

Victoria Larsson........................ordinarie ledamot

Birgit Alvarsson...............................ordinarie ledamot

Hans Sterby .......................... ordinarie ledamot

Johan Carbell ..........................Suppleant

Föreningens valda internrevisor är Arthur French.

 

Kontakta föreningen via vårt kontaktformulär.

Online just nu:

Vi har 7 besökare och inga medlemmar online